หน้าหลัก | ที่ทำการไปรษณีย์
ที่ทำการไปรษณีย์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1545
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
• รหัสไปรษณีย์ 74000 (ทุกตำบล)
74000 ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร (ใหม่)
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ
034411015
034413179
034422806
74001 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉลอม
279/9 ถนนสุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ
034497456
74002 ที่ทำการไปรษณีย์มหาชัย (ปณ.สมุทรสาครเก่า)
886 ถนนสุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034422051
อำเภอกระทุ่มแบน
• รหัสไปรษณีย์ 74110
• รหัสไปรษณีย์ 74130 (เฉพาะ ต.อ้อมน้อย)
74110 ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน
79 หมู่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
034471800
74130 ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย
273/72-73 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
024202399
อำเภอบ้านแพ้ว
• รหัสไปรษณีย์ 74120
• รหัสไปรษณีย์ 70210 (ต.โรงเข้ หมู่ 4 บ้านเลขที่ 1-36, ต.หนองสองห้อง หมู่ 1 บ้านเลขที่ 1-26)
74120 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
198/2 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
034481012
70210 ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า จ.ราชบุรี
391 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
032248090
กลับหน้าหลัก
สงวนสิทธิ์ 2011 สาครออนไลน์ ด็อท คอม