หน้าหลัก | ส่วนราชการ
ส่วนราชการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034411010
034427117
034414110
โทรสาร
034411010 ต่อ 17
ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน
ถนนเจริญสวัสดิ์ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
034471322
034473533
034472706
โทรสาร
034471322
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว
ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว
034481010
034483022
โทรสาร
034481010 ต่อ 19
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเจษฎางค์ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034411714
034411798
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
24/87 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ
034871276 ถึง 8
โทรสาร
034840513
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034426758
034810489
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034413729 ถึง 30
โทรสาร
034425951 ต่อ 16
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
1092/91-93 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034412452 ถึง 5
034820507 ถึง 8
โทรสาร
034411044
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
930/42 ว.ศ.ษ. ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034810760
โทรสาร
034810761
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
119 หมู่ 1 ถนนบ้านท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ
034820896 ถึง 8
โทรสาร
034820903
อีเมล
samutsakhon@dlt.go.th
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร
8/3 หมู่ 3 ถนนธรรมคุณากร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ
034425998
034442521 ถึง 2
034840545
034840580
แขวงการทางสมุทรสาคร กรมทางหลวง
หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
024201406
024206822 ถึง 3
โทรสาร
024202367
อีเมล
doh1131@doh.go.th
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาสมุทรสาคร กรมเจ้าท่า
930/48ค ซอยเจียมอนุสรณ์ ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034412688
034414657
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
1092/90 ก-ข ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034820711
034426092
โทรสาร
034411718
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
1092/90 ก-ข อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034411869
034820745
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสมุทรสาคร
1092/90 ก-ข อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034412354
034420088
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
034428824
034425749
อีเมล
samutsa@ect.go.th
กลับหน้าหลัก
สงวนสิทธิ์ 2011 สาครออนไลน์ ด็อท คอม