หน้าหลัก | ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
1062 ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สมุทรสาคร
034422818
034820923
034411818
034427118
โทรสาร
034427135
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโคกขาม
20/10 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.โคกขาม
034871017
034871018
034871016
โทรสาร
034871019
อำเภอกระทุ่มแบน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน
274/17 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.กระทุ่มแบน
034471343
034473912
034471904
034844311
โทรสาร
034473993
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย
72/106 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73120
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.อ้อมน้อย
024207857
024206690
024202395
024200807
โทรสาร
024200803
อำเภอบ้านแพ้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านแพ้ว
9/1 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.บ้านแพ้ว
034481200
โทรสาร
034483027
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลองตัน
5 หมู่ 3 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.คลองตัน
034853688
กลับหน้าหลัก
สงวนสิทธิ์ 2011 สาครออนไลน์ ด็อท คอม